Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2012

blue-flower
Zapamiętaj sobie jedno. Najważniejsze jest to, co Ty czujesz. Nie to, co czują inni. Nie to, co chcą byś czuła. Bo nikt nie może narzucać Ci uczuć. Nie mają prawa kazać Ci czuć sie szczęśliwą skoro taka nie jesteś. Nie musisz. Ty nic nie musisz.
Reposted frommefir mefir viadreams-come-true dreams-come-true
blue-flower

Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja.

Reposted fromcarre carre viaMissMurder MissMurder
blue-flower
blue-flower
7919 5971
Reposted fromAgnese Agnese viamiimi miimi
blue-flower
Zapamiętaj sobie jedno. Najważniejsze jest to, co Ty czujesz. Nie to, co czują inni. Nie to, co chcą byś czuła. Bo nikt nie może narzucać Ci uczuć. Nie mają prawa kazać Ci czuć sie szczęśliwą skoro taka nie jesteś. Nie musisz. Ty nic nie musisz.
Reposted frommefir mefir viamiimi miimi
blue-flower
Reposted fromcouples couples viamiimi miimi
blue-flower
1213 80c1
blue-flower
friend/best friend
Reposted frommajkey majkey viamiimi miimi
blue-flower
Reposted fromshit-happens shit-happens viamiimi miimi
blue-flower
Chwilami sama nie wierzę w to, co się ze mną porobiło.
Reposted frommefir mefir viamiimi miimi
blue-flower
blue-flower
blue-flower
3570 85bb
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viamiimi miimi
blue-flower
blue-flower
1589 f121
<3
Reposted fromblackcandy blackcandy viamiimi miimi
blue-flower
Reposted fromhalucine halucine viamiimi miimi
blue-flower
Reposted fromnameherhope nameherhope viamiimi miimi
blue-flower
Za mało robisz, za dużo przeżywasz. Za dużo rozmyślań, za mało pracy.
— powodzenia
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamiimi miimi
blue-flower
5808 c571
Reposted fromsilentshout silentshout viamiimi miimi
blue-flower
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl